اساسنامه

 

اساسنامه

جایزه ملی شعر جم

 

 

مقدمه:

با توجه به اینکه جایزه شعر جم اکنون به یکی از جوایز معتبر، باهویت‌ و شناسنامه‌دار در سطح ملی تبدیل شده، تدوین اساسنامه برای این جایزه ضروری به نظر می‌رسد.

این اساسنامه براساس تعاریف، اهداف و ارزش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و ارکان و اجزایی تدوین شده وممکن است متناسب باشرایط اجتماعی،فرهنگی و سیاستگذاری‌ های فرهنگی مختلف،تغییراتی دربعضی ازبخش‌های آن ایجادشود.

این اساسنامه براساس الگوهای استاندارد در زمینه برگزاری جوایز معتبر ادبی در سطوح ملی و بین‌المللی تدوین گردیده وبا ابلاغ رئیس شورای سیاستگذاری جایزه شعر جم، لازم الاجرا خواهد‌ بود.

ماده1 - تعریف جایزه:

جایز شعر جم، اواخر اسفند و در ایام نزدیک به روز بزرگداشت جم و با رویکردِ معرفی ظرفیت‌های شعر معاصر جم، جنوب و ایران در بخش‌های مختلف شعر موزون، شعر آزاد، نقد شعر، ترجمه شعر، نشر شعر، و ... برگزارمی‌شود و برای اعتلای شعر جم و جنوب و ایران این جایزه در دو بخش اصلی شامل بخش رقابتی و بخش جنبی شکل می‌گیرد.

ماده2اهداف و ارزش‌ها:

اساسنامه جایزه شعر جم برمبنای ارزش‌های زیر تنظیم وتدوین شده است:

 1. تقویت و توسعه فرهنگ و ادبیات در جم؛
 2. کشف و پرورش استعدادهای جوان و جدی جم در حوزه ادبیات و شعر؛
 3. تقویت، تحکیم و شناخت جریان های جدی و حرفه‌ای شعر معاصر و حمایت ازخلاقیت‌ های ادبی؛
 4. معرفی وحفظ آثار ادبی به عنوان یکی از جلوه‌های میراث معنوی ایران؛
 5. توجه به فرهنگ و ادبیات ملی ایران؛
 6. تلاش برای ساخت هویت ملی وتحکیم وحدت ملی؛
 7. گسترش زمینه مشارکت ومباشرت مردم در امورادبی؛
 8. حمایت ازفعالیت‌ها و اقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و ادبیات؛
 9. معرفی وگسترش زبان وادبیات فارسی با بهره‌مندی از توانایی‌های شعر فارسی؛

10. صیانت،حفظ ومعرفی ظرفیت‌های شعر معاصر به عنوان میراث معنوی ملی و جهانی.

ماده3 - سیاست‌های کلی

اساسنامه جایزه شعر جم برمبنای سیاست‌های کلی زیرتنظیم وتدوین شده است:

 1. ایجادزمینه بروز ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های شعر موزون و آزاد؛ جایزه شعر جم ویترین تمام‌نمای شعر معاصر ایران در تمام جنبه‌ها وگونه‌های خلاق و حرفه‌ای شعری است.
 2. معرفی استعدادهای شعر معاصر در دو بخش موزون و آزاد درتمامی گونه‌های شعری.
 3. توجه به تمام ظرفیت‌های شعر اعم از نقد، ترجمه، نشر، پژوهش، و...
 4. شناسایی و تقدیر از چهره‌های مطرح و تاثیرگذار شعر و نقد و ترجمه، و...
 5. ایجادشرایط مناسب برای حضور ومعرفی همه شاعران جوان معاصر؛ به ویژه استعدادهای شهرستان‌ها.
 6. ایجاد زمینه‌ های دعوت ازشاعران، منتقدان و مترجمان خارجی برجسته در بخش بین‌الملل با اولویت کشورهایی که مشترکات زبانی و فرهنگی بیشتری با ایران دارند.
 7. ایجاد زمینه برای حضور برگزیدگان سایر جایزه‌ها و جوایز ملی شعر درجایزه ملی شعر جم باعنوان بخش«جایزه‌ی جایزه‌ها».
 8. گریز و پرهیز از تک‌ محوری‌ بودن و تلاش برای گسترش گستره‌ی جایزه و شنیدن تمام صداهای خلاق و جدی شعر معاصر وتمرکز زدایی ادبی از جوایز انحصاری.
 9. بسترسازی برای ایجاد سهم مشترک همه شاعران معاصر از ظرفیت‌های جایزه شعر جم با اعلام فراخوان عمومی ونحوه دسترسی سریع وآسان همه شاعران برای ارسال آثار.

10. شناسایی شاعران جوان و مستعد و درنتیجه حمایت لازم از انتشار آثار آنها.

ماده 4- منشور جایزه

4-1- منشور شورای‌سیاست‌گذاری‌جایزه‌ شعر جم:

1. رعایت هنجارهای حرفه ای در تدوین اهداف کلی جایزه؛

2. پایبندی به اهداف کلی و قلمرو موضوعی جایزه؛

3. شفافیت در فرآیندهای اطلاع رسانی جایزه؛

4. پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امانت داری؛

5. پایبندی به اصل بی طرفی، انصاف و تخصص در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها؛

6. عدم دخالت در فرآیند تصمیمات کمیته علمی؛

7. رعایت حقوق مادی و معنوی شرکت کنندگان و برگزارکنندگان.

4-2- منشور هیات‌داوران جایزه‌شعر‌جم:

 1. احترام به اساسنامه جایزه و رای اکثریت؛
 2. پرهیز از هر گونه جریان گرایی در ارزیابی آثار؛
 3. قایل بودن حق علنی‌کردن فرآیند داوری برای دبیرخانه در صورت نیاز و به تشخیص دبیر جایزه؛
 4. ارزیابی صادقانه، سازنده و انتقادی آثار؛
 5. در اختیار دیگران قرار ندادن آثار؛
 6. استفاده نکردن از آثار در سایر متون، قبل از انتشار توسط دبیرخانه؛
 7. نپذیرفتن داوری آثاری که با حوزه تخصصی داور فاصله دارد؛
 8. برخورد جدی و بدون ملاحظه با آثاری که متهم به تقلب و سرقت ادبی هستند؛

9. التزام به رعایت زمانبندی کمیته علمی در بررسی آثار و اعلام نتیجه؛

10. بررسی دقیق مولفه‌های مورد نظر کمیته علمی در بررسی آثار؛

11. رعایت رازداری در بررسی آثار؛

12. رعایت انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض اعم از (نژاد، مذهب، قومیت، سن، جنسیت و...)

13. بکارگیری معیارهای استاندارد و حرفه‌ای در ارزیابی آثار.

4-3- منشور دبیر‌جایزه‌شعرجم:

 1. توجه به اهداف اصلی جایزه و تلاش برای تحقق آنها؛
 2. توجه به تبحر علمی، تجربه ادبی، گرایش ادبی و التزام اخلاقی داوران؛
 3. عایت انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض اعم از (نژاد، مذهب، قومیت، سن، جنسیت و...)
 4. مشورت با افراد شایسته برای انتخاب داوران؛
 5. پاسخگویی به افکار عمومی، شرکت‌کنندگان، داوران و ...
 6. استقبال از انتقادات و ارزیابی‌های علمی و دقیق؛
 7. جدی گرفتن گزارش داوران در مورد تقلب و تخلف و سایر ناراستی‌های اخلاقی؛
 8. دادن فرصت پاسخگویی به شرکت‌کنندگانی که متهم به تقلب شده‌اند؛
 9. پیگیری حقوق مادی و معنوی شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان؛

10. آمادگی جهت انتشار شفاف تمام روندها و فرآیندهای انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و امور؛

11. مشارکت فعالانه و مسئولانه در جلسات مربوط.

12. دقت در گزینش و تعیین عوامل اجرایی.

13. تعامل و همکاری مثبت و سازنده با شورای سیاستگذاری جایزه.

4-4- منشور شرکت‌کنندگان جایزه‌ شعر‌جم:

 1. احراز شرایط فردی لازم جهت شرکت در جایزه؛
 2. انتخاب گونه‌ها و قالب‌های هماهنگ با فراخوان جهت شرکت در جایزه؛
 3. رعایت حداقل‌های کمی و کیفی در ارسال آثار طبق فراخوان؛
 4. توجه به حقوق تمام ذی‌نفعان اثر؛ اعم از ناشران، حامیان مادی و...
 5. پرهیز از انتشار آثار منتشر نشده تا قبل از برگزاری اختتامیه؛
 6. نقدپذیری و احترام به آرای هیات داوران؛
 7. رعایت اصل امانت‌داری در آفرینش اثر؛
 8. رعایت شیوه استاندارد مورد نظر جایزه برای شرکت در جایزه.
 9. احترام به رای نهایی هیات داوران جایزه؛

10. انجام اعتراض در چهارچوب های حرفه‌ای و اعلام شده از طرف دبیرخانه.

ماده5 - دبیرخانه جایزه

دبیرخانه دائمی جایزه شعر جم زیر نظر شورای سیاستگذاری شعر جم فعالیت می‌کند.

ماده6 - محل دبیرخانه:

این جایزه در شهر جم برگزار می‌شود.

ماده7 - زمان برگزاری:

جایزه شعر جم هر سال فراخوان می‌دهد و در اسفند ماه همان سال در ایام نزدیک به روز بزرگداشت روز جم برگزارمی‌شود.

تبصره 1: درصورت تشخیص دبیرخانه ومتناسب با تقویم رسمی و محدودیت‌ها ومحذوریت‌ها و همچنین الزامات شورای سیاستگذاری جایزه شعر جم، به عنوان متولی برگزاری این رویداد ملی، زمان برگزاری می‌تواند تغییرکند.